Információk a projektről

Rozprávkové kráľovstvo – GROŠ versus Tašíkovo - Kráľovstvo rozprávok

 

 

Projekt Rozprávkové kráľovstvo - Groš je pilotným projektom Košického samosprávneho kraja, ktorý bol pripravený na základe viacerých indikácií a nedostatkov v kraji identifikovaných hlavne v oblasti kultúry a cestovného ruchu. V projekte chceme:

 1. oživiť , zachovať a upriamiť pozornosť na jedinečné kultúrne, historické a prírodné bohatstvo regiónu prostredníctvom detí,
 2. upriamiť pozornosť aktérov v oblasti kultúry a cestovného ruchu (obce, podnikateľská sféra, kultúrne zariadenia) na využitie potenciálu aktivít pre rodiny s deťmi, na nové možnosti vidieckeho turizmu
 3. zvýšiť podiel regionálneho cestovného ruchu,
 4. hravou formou rozšíriť a skvalitniť vzdelávanie detí v oblasti regionálnej geografie, kultúry a histórie,
 5. rozšíriť a skvalitniť ponuku pre návštevníkov regiónu.

 


Tento projekt je spolufinancovaný z Regionálneho operačného programu a to Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vo výške 5% z rozpočtu Košického samosprávneho kraja. Projekt je plne v súlade s programom Košického samosprávneho kraja TERRA INCOGNITA zameraným na rozvoj kultúrneho dedičstva Košického kraja. K napísaniu projektu nás inšpirovali mnohé podobné projekty v Čechách, Nemecku, Rakúsku, ale aj na Slovensku.

 

Do projektu je zapojených 10 obcí z okresov Rožňava a Košice-okolie:

 

 • Vlachovo
 • Betliar
 • Krásnohorské Podhradie
 • Slavošovce
 • Hrušov
 • Jablonov nad Turňou
 • Hrhov
 • Turňa nad Bodvou
 • Dvorníky-Včeláre
 • Medzev.

 

Projekt Kráľovstvo rozprávok GROŠ chce osloviť deti a ich rodičov, predstaviť im Košický kraj plný inšpirácií netradičnou formou. Cestovateľskými zážitkami hlavného hrdinu, príbehmi, ktoré vznikli na základe miestnych povestí a legiend, ktoré ponúkajú aj množstvo autentických príbehov a faktov pretavených do rozprávkového sveta. Očakávame, že takáto forma propagácie regiónu, sľubujúca nevšedné zážitky osloví nielen deti, ale aj dospelých, predovšetkým rodičov ktorí zatúžia spoznať všetky tie zaujímavé - možno doteraz neobjavené miesta, o ktorých sa dozvedeli z rozprávok. Projekt vo svojej pilotnej fáze je lokalizovaný na križovatke troch tematických ciest - Vínnej, Železnej a Gotickej v rámci historických regiónov Gemera a Abova.

Veľkým edukačným prínosom Tašiho je skutočná existencia jazvečíka Tascherla a jeho reálne vyobrazenie v podobe sochy z červeného mramoru od sochára H. Bauera umiestnenej v parku za Mauzóleom v Krásnohorskom Podhradí. Socha s nápisom Unser Tascherl (Náš Tascherl) predstavuje verného psíka manželov, je umiestnená na kamennom podstavci s epigramom TREUE UM TREUE 1890 – 1910 (Vernosť za vernosť). Práve tento Tascherl, rozprávkový prastrýc je spojivom nášho Tašiho s minulosťou a poznaním svojho pôvodu.

 

 

 

 

 

Részvény:  


Gros hu > Információk a projektről

Tento projekt je spolufinancovaný z ERDF
„Investícia do Vašej budúcnosti“

ROP Znak SR Vlajka EU KSK

Projekt megvalósítója: Košický samosprávny kraj
Web oldal megvalósítója: e-volution, s.r.o.
Meséket írta: © Štúdio Harmony/Daniela Hroncová-Faklová, Ľubica Škrinárová
Meséket illusztrálta: © Štúdio Harmony/Róbert Šandor
Megvalósítás 2012