Kapcsolat

 

 

ROZPRÁVKOVÉ INFORMAČNÉ KANCELÁRIE 

ROŽŇAVA

Hlavná rozprávková kancelária 

Gemerské osvetové stredisko
Betliarska 8, 048 01 Rožňava
+421 58 7324258
tasikovo@gmail.com
www.gos.sk

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského
Lipová 3, 048 01 Rožňava
+421 58 7880911, +421 948 505 149
kniznica@kniznica-rv.sk
www.kniznica-rv.sk


KOŠICE

Bábkové divadlo v Košiciach
Tajovského 4, 040 01 Košice
+421 55 6220455
www.bdke.sk

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Hlavná 48, 042 61 Košice
+421 55 6223291
www.vkjb.sk


MOLDAVA NAD BODVOU

Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria
Hlavná 52, 04501 Moldava nad Bodvou
+421 55 6714592, +421 917 529 349
www.kcubar.sk

 

 

 

 

Részvény:  

 Gros hu > Tasiorság

Tento projekt je spolufinancovaný z ERDF
„Investícia do Vašej budúcnosti“

ROP Znak SR Vlajka EU KSK

Projekt megvalósítója: Košický samosprávny kraj
Web oldal megvalósítója: e-volution, s.r.o.
Meséket írta: © Štúdio Harmony/Daniela Hroncová-Faklová, Ľubica Škrinárová
Meséket illusztrálta: © Štúdio Harmony/Róbert Šandor
Megvalósítás 2012