O Tašíkove

  

TAŠÍKOVO je rozprávkové kráľovstvo Košického kraja. V tomto konkrétnom, pilotnom projekte - Rozprávkové kráľovstvo - Groš, sa však zúži len na územie okresov Košice-okolie a Rožňava.
Cieľové (kráľovské) miesta projektu sú Medzev, Turňa nad Bodvou, Dvorníky - Včeláre, Hrhov, Jablonov nad Turňou, Hrušov, Krásnohorské Podhradie, Betliar, Vlachovo a Slavošovce. Sú to lokality (obce), kde sa zmapuje potenciál pre cestovný ruch (služby cestovného ruchu, doplnkové služby, príroda, história, kultúra a pod.), ale hlavne kde zachytávame tradované príbehy, povesti, legendy viažúce sa k nejakej významnej pamiatke, atrakcii alebo prírodnému útvaru v danej obci. Tieto legendy sú spracované do rozprávky, ktorá je hlavnou spojivkou medzi dieťaťom a konkrétnym miestom.

  

ERBOVÁ LISTINA

Erbová listina je doklad, ktorým je obci pridelený erb a status kráľovského miesta TAŠÍKOVA. Každé kráľovské miesto bude mať svoj erb. Erb každého kráľovského miesta je jedinečný. 

DEKRÉT O VYHLÁSENÍ TAŠÍKOVA

 
TAŠIPAS

TAŠIPAS, čiže pas TAŠÍKOVA - kráľovstva rozprávok dostane každý cestovateľ, ktorý sa zaviaže sľubom do roka a do dňa precestovať celé TAŠÍKOVO. Na spečatenie tohto sľubu sa podpíše do Kráľovskej kroniky TAŠÍKOVA. Pas ti poslúži na zbieranie TAŠITLAČKOV, čiže nálepiek alebo pečiatok s mojou labkou. Pridelia ti ich tety a ujovia vo všetkých informačných kanceláriách označených značkou TAŠINFO prípadne ďalších miestach, o ktorých ťa budem informovať na mojom TAŠIWEBEwww.tasi.sk. TAŠITLAČOK dostane každý šikovný cestovateľ po predložení dôkazu, že naozaj navštívil kráľovské miesto Tašíkova. Za dôkaz sa považuje fotografi a cestovateľa pri jednej z atraktivít  spomenutých v rozprávkach.


   

  

DIPLOMY

DIPLOMY za šikovnosť slúžia na odmeňovanie deti počas podujatí organizovaných v kráľovských miestach. Dostane ho každý, kto bude "minimálne Tašíkovo šikovný", čiže tak ako Taši.

  

 

 

 

 

Részvény:  

 Gros hu > Tasiorság > Tasi világa

Tento projekt je spolufinancovaný z ERDF
„Investícia do Vašej budúcnosti“

ROP Znak SR Vlajka EU KSK

Projekt megvalósítója: Košický samosprávny kraj
Web oldal megvalósítója: e-volution, s.r.o.
Meséket írta: © Štúdio Harmony/Daniela Hroncová-Faklová, Ľubica Škrinárová
Meséket illusztrálta: © Štúdio Harmony/Róbert Šandor
Megvalósítás 2012