KÖRTVÉLYES

 

 

A falu a tornai katlan nyugati részén, az Evetes-patak völgyében, a Szádalmási-nyereg, a Szoroskő alatt fekszik a Szlovák Karszt Nemzeti Parkjában.ÉRDEKESSÉGEK

 

a körtvélyesi erdőssztyepp természeti rezervátum, gazdag növényzettel és állatvilággal
a körtvélyesi halastavak, ahol horgászni is lehet
Raisz Keresztély emléktáblája, aki a Szoroskőn át vezető hegyi út tervező-építője volt
a Szent Anna-kápolna
az Andrássy grófok vidéki kúriája

 


TÖRTÉNELEM


A falu a tornai birtokhoz tartozott. Később a
pelsőci Bebekeké volt. Lakosai gyümölcstermesztéssel,
szőlőtermeléssel és mezőgazdasággal
foglalkoztak.TASI AJÁNLATA

 

A KÖRTVÉLYESI HALASTAVAK


A két tó, az ún. körtvélyesi halastavak, a
Szoroskő idillikus környezetében, mintha
csak pihenésre csábítanának. A halastavak
állítólag néhány száz évesek, időnként eltűntek, vizük eláztatta és elláposította a völgyet.
Ma a halastavak gazdag horgászterületként
szolgálnak, bőséges pontyállományuk van,
de csuka, keszeg, angolna, fogas is horogra
akad. A tavak partjait vízimadarak népesítik
be: vadkacsák, cserregő nádiposzáták és
néha hattyúk is.


MÚZEUMOKKAL TELI FALU A FALUMÚZEUM


A Falumúzeumot a Csemadok helyi szervezetének
segítségével hozták létre a kultúrházban.
E múzeumban megcsodálhatjuk az
elődök használati tárgyait, melyeket a mindennapi
életük során használtak.


MAGÁNMÚZEUM


A hosszú vidéki vályogház a 20. század elejéről
való, két apácatestvér tulajdona volt. Ma
vidéki múzeum, két helyiségből áll – előszoba
konyhával (pitvar) és egy szoba. Mindkettő
eredeti bútorral van berendezve, és az ott kiállított
tárgyakat a háztartásban, a mezei munkák
és az állattenyésztés során használták.
Mindezek a helyi lakosok adományai.


PARASZTHÁZ KÖRTVÉLYESEN


A faluban 20. sz. eleji házak is láthatók, melyek
a hagyományos zártsorú építkezés mintapéldái.
Ilyen például:
- a 78. szám alatti ház, ahol a Vidéki Magánmúzeum
kapott helyet.
- a 82. számú ház – szálláshelyként szolgál
„Szállás a Szoroskő alatt” néven


A GÓLYA KÚRIA


A Gólya Kúria valamikor az Andrássy grófok
tulajdona volt, melyet időnként vadászatok alkalmával
használtak. A kúria berendezése a
19-20. század fordulójának stílusát képviseli.
Három szobája, előszobája korabeli kályhával,
konyhája és saját korabeli borospincéje
van. Ma szálláshelyet kínál.


SZENT ANNA-KÁPOLNA


A 14. századi gótikus kápolna Körtvélyestől
kb. 3 km-re az erdő és a szőlőhegy alatti réten
található. A bencések tulajdona volt, akik
gyümölcs-, zöldség- és szőlőtermesztéssel
foglalkoztak. Évente egyszer, Szent Anna ünnepén,
búcsújáróhely.
Csak egy ugrásra…


A SÓLYOMKŐ VÁRROM


(a monda szerint a Bebek család
hét várából az egyik)
A középkori végvársánc és a várárok maradványaira
a Sólyom-patak völgyének végén,
Jablonca falu közelében lehet rábukkanni.
A Sólyomkő jellegzetes sziklaképződménye
egységet alkot a kis falu végén lévő erdővel.
Azonos nevű a több mint 11 hektáros természeti
rezerváció is. A szikla lábánál karsztforrás
ered, és az északi oldalán nyílik a Zsiványbarlang.

 

 

 

 

 

Részvény:  

 Gros hu > Tasiorság > Királyi helyszínek > KÖRTVÉLYES

Tento projekt je spolufinancovaný z ERDF
„Investícia do Vašej budúcnosti“

ROP Znak SR Vlajka EU KSK

Projekt megvalósítója: Košický samosprávny kraj
Web oldal megvalósítója: e-volution, s.r.o.
Meséket írta: © Štúdio Harmony/Daniela Hroncová-Faklová, Ľubica Škrinárová
Meséket illusztrálta: © Štúdio Harmony/Róbert Šandor
Megvalósítás 2012