AKÝ BOL ROK 2013 V TAŠÍKOVE

Kto náhodou ešte nevie, tak si zopakujme čo je Tašíkovo

Je to projekt Košického samosprávneho kraja, a je prioritne určený deťom. Spája realitu s rozprávkovým svetom prostredníctvom tradovaných príbehov či povestí a tak motivuje najmenších obyvateľov kraja a ich rodičov k spoznávaniu regiónu a objavovaniu jeho zaujímavostí. Dopĺňa tak program Terra Incognita – Krajina nespoznaná, ktorým sa regionálna samospráva pripojila k Európskemu hlavnému mestu kultúry Košice 2013.

V úlohe realizátora a manažéra projektu je rožňavská kultúrna inštitúcia KSK, Gemerské osvetové stredisko (GOS) ne čele s jeho riaditeľkou Mgr. Helenou Novotnou, ktorá je zároveň aj kreatívnou manažérkou projektu. Zamestnanci GOS zainteresovaní do projektu tvoria deťmi dôverne známy a obľúbený TašiTím.

Projekt Tašíkovo – Rozprávkový Košický kraj je fiktívne (vymyslené) kráľovstvo rozprávok  a hlavným hrdinom príbehov i celého rozprávkového panstva je zatúlaný jazvečík, ktorý dostal rozprávkové meno Taši.  Inšpiráciou pre autorov projektu bol skutočný pes jazvečík, ktorý naozaj žil v rokoch  1890-1910, čiže dlhých dvadsať rokov a patril poslednému dedičovi hradu Krásna Hôrka grófovi Dionýzovi Andrássymu a jeho manželke Františke. Z histórie poznáme dojímavý príbeh ich veľkej lásky, ktorú napriek nevôle rodiny Andrássyovcov zavŕšili manželstvom. Menej je však známa skutočnosť, že Dionýz a Františka nemali deti, a tak jazvečík Tascherl bol pre nich mimoriadne dôležitý. Že ho nadovšetko milovali, dokazuje aj skutočnosť, že mu dali postaviť mramorový pomníček, ktorý  stojí  v parku za Mauzóleom v Krásnohorskom Podhradí, v ktorom sú Dionýz a Františka pochovaní.

Rozprávkový Taši, tak ako jeho naozajstný predchodca Tascherl,  putuje po regióne a prostredníctvom miestnych legiend objavuje mnoho zaujímavého. V rámci projektu objaví fiktívne Gemersko - abovské panstvo, konkrétne desať obcí: Turňa nad Bodvou, Dvorníky – Včeláre, Betliar, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Krásnohorské Podhradie, Hrhov, Slavošovce, Vlachovo a miest Medzev, Moldava nad Bodvou, Dobšiná, Rožňava, Košice. K týmto lokalitám sa viazali predovšetkým veľké promo a informačné podujatia ktoré sa uskutočnili v období od jesene 2012 do júla 2013, čiže do konca trvania projektu financovaného z európskych zdrojov a spolufinancovaním Košického samosprávneho kraja (Regionálny operačný program 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu – neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu ROP-3.2b-2010/01).

 

 

 

Čo sa dialo na promo a informačných podujatiach?

Relaizátorom konkrétnych 10 podujatí bola firma e-Volution s.r.o. v spolupráci s občianskym združením Vesna, a to pod autorským dozorom a organizačným gestorstvom Gemerského osvetového strediska.

Návštevníci týchto podujatí prvotné informácie o projekte získali v špeciálnom rozprávkovom stane – mobilnej informačnej kancelárii TAŠINFO, ktoré prevádzkuje TašiTím, čiže rožňavská GOS-ka. Deti tu získali cestovateľské Taši pasy, do ktorých počas podujatí zbierali tašitlačky, čiže pečiatky, ktoré dostali na jednotlivých stanovištiach po splnení úloh, ktoré sa viazali na konkrétne miesto a na konkrétnu rozprávku. Za odmenu za úspešne vyzbierané pečiatky v Tašinfe získali rôzne hodnotné odmeny: rozprávkovú knihu Malý gróf Taši a jeho putovanie zázračnou krajinou Gemersko-Abovského panstva, maľovanú mapu, dekrét, diplom, omaľovánku, Tašikomiks a sprievodcu po kráľovstve.

Počas týchto aktivít sme zaznamenali mimoriadny záujem nielen od samotných detí, ale najmä zo strany ich rodičov, ale taktiež od miestnych obyvateľov, podnikateľov či starostov obcí a tak sa stalo, že sa nám začali hromadiť pozvania na rôzne typy podujatí, aj za hranice Slovenska. Poskytla sa nám neskutočná príležitosť na propagáciu regiónu Košického kraja cez zmysluplné aktivity pre deti. Okrem toho, že sme rozdali takmer 5000 cestovateľských pasov, naše aktivity navštívilo cca 25 000 ľudí, prevažne mladé rodiny s deťmi.

Kde ste nás mohli stretnúť ?

(farebne vyznačené sú podujatia financované z projektu, EU zdrojov)

29.10.2012 - Bábkové divadlo Košice, promo podujatie pre školy

10.11.2012 - Deň vidieckych piecok, Jablonov nad Turňou, promo podujatie pre verejnosť

23.11.2012 - Rok na Gemeri Slavošovce, promo podujatie pre školy

 5.12.2012  - Betliar, kaštieľ, slávnostné vyhlásenie Tašíkova, krst knihy Malý gróf Taši a jeho putovanie zázračnou krajinou Gemersko-Abovského panstva, prezentácia mobilnej informačnej kancelárie TAŠINFO

 8.12.2012 - Mikuláš v Hrhove, prezentácia rozprávkovej informačnej kancelárie TAŠINFO

12.12.2012 - Taši sa predstavuje, Gemerská knižnica P. E. Dobšinského Rožňava, promo podujatie pre školy

18. -19. 1. 2013 - Otvárací ceremoniál EHMK Košice, informačné podujatie pre verejnosť

28. 1. 2013 - GOS, informačné podujatie pre rožňavské školy, nahrávka pre RTVS Košice

22. – 24. 2. 2013 - Medzinárodný deň materinského jazyka, Kovačica (Srbsko) prezentácia rozprávkovej informačnej kancelárie TAŠINFO

3. 5. 2013 -  Košický minitrh cestovného ruchu Košice, prezentácia projektu, pozvánky na podujatia

11. 5. 2013 - Ovčiarsky deň, Brzotín, prezentácia rozprávkovej informačnej kancelárie TAŠINFO

18.5. 2013 - Taši sa zabáva, Dni mesta Dobšiná, informačné podujatie pre verejnosť, prezentácia projektu  - rozprávky, hry, súťaže, interaktívne hry

25. 5. 2013 - Taši sa zabáva, Májové Hrušovské dni, informačné podujatie pre verejnosť, prezentácia projektu, rozprávky, hry, súťaže, interaktívne hry

1. 6. 2013 -  Family Safety Day, U. S. Steel Košice, prezentácia rozprávkovej informačnej kancelárie TAŠINFO

4. 6. 2013 - MDD, Betliar, kaštieľ, prezentácia rozprávkovej informačnej kancelárie TAŠINFO

6. 6. 2013 - Minifestival detskej knihy, Trebišov, prezentácia rozprávkovej informačnej kancelárie TAŠINFO

15. 6. 2013 - Taši sa zabáva, Vlachovo, informačné podujatie pre verejnosť, prezentácia projektu, rozprávky, hry, súťaže, interaktívne hry

22. 6. 2013 - Taši sa zabáva, Zádielsky kaňon, informačné podujatie pre verejnosť, prezentácia projektu, rozprávky, hry, súťaže, interaktívne hry

28. 6. 2013 - Náš pán kráľ Belo IV. Hrhov, - prezentácia rozprávkovej informačnej kancelárie TAŠINFO

29. 6. 2013 - Taši sa zabáva, Moldava nad Bodvou, informačné podujatie pre verejnosť, prezentácia projektu, rozprávky, hry, súťaže, interaktívne hry

20.7. 2013 - Kapustový festival, Lipovník, prezentácia rozprávkovej informačnej kancelárie TAŠINFO

3.8. 2013 - Krásnohorské hradné hry, Krásnohorské  Podhradie, informačné podujatie pre verejnosť, prezentácia projektu, rozprávky, hry, súťaže, interaktívne hry

24.8. 2013 - 40. ročník Gemerský folklórny festival, Rejdová,  informačné podujatie pre verejnosť, prezentácia projektu, rozprávky, hry, súťaže, interaktívne hry

13.9. 2013 - Detský dvor počas Dní mesta Rožňava, informačné podujatie pre verejnosť, , hry,  interaktívne hry

12. 11. 2013 - Brzotín, prezentácia projektu pre účastníkov celoštátnej konferencie „Perspektívy miestnej kultúry“ (organizovanej v Košiciach KSK z poverenia NOC)

13. 9. 2013 - Záverečný ceremoniál EHMK Košice 2013, podujatie pre verejnosť, interaktívne hry, tvorivé dielne

Ešte nejaké múdre slová o projekte:

TAŠÍKOVO - Košický rozprávkový kraj je projekt Košického samosprávneho kraja a Gemerského osvetového strediska v Rožňave, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vo výške 5% z rozpočtu Košického samosprávneho kraja.

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu, vybavenosť, dostupnosť, atraktivitu, využiteľnosť a udržateľnosť ponuky pre návštevníkov regiónu. Zvýšiť informovanosť a zabezpečiť potrebnú propagáciu produktu s cieľom získať záujem návštevníkov.

Regionálny operačný program 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu – neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu ROP-3.2b-2010/01

Typ a názov: samostatne dopytovo orientovaný projekt Kráľovstvo rozprávok – GROŠ

Cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu, vybavenosť, dostupnosť, atraktivitu, využiteľnosť a udržateľnosť ponuky pre návštevníkov regiónu. Zvýšiť informovanosť a zabezpečiť potrebnú propagáciu produktu s cieľom získať záujem návštevníkov.

Výstupy projektu: koncepcia, produktový manuál, propagačné materiály, internetový portál, informačné podujatia.

Výška poskytnutého príspevku: 143 450,- EUR

Začiatok realizácie projektu: október 2011

Ukončenie realizácie projektu: november 2013

Riadiaci orgán pre ROP: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Projektový tím: Jana Kovácsová (KSK), Natália Bránska (ARR), Helena Novotná (GOS), Gabriela Szabová (KSK), Marcela Juhászová (ARR)

Dodávatelia: Dolis s.r.o., Štúdio Harmony s.r.o., e-volution s.r.o.Partneri: kultúrne zariadenia, podnikatelia, samosprávy, združenia a ďalší, ktorí majú chuť podieľať sa na tomto jedinečnom projekte

Gestor a realizátor: Gemerské osvetové stredisko Rožňava

Ďalšie finančné zdroje z rozpočtu KSK:

1. TASHERL-íčko na kolesách - mobilná rozprávková kancelária 14 525 € z dotačnej schémy Košického samosprávneho kraja Terra Incognita z 2. výzvy programu určenej na podporu drobnej infraštruktúry

2. účelové navýšenie kapitálových finančných prostriedkov z rozpočtu KSK pre Gemerské osvetové stredisko na nákup auta pre projekt Tašíkovo - 23 918 €

3. účelové navýšenie finančných prostriedkov z rozpočtu KSK z programu Terra Incognita pre Gemerské osvetové stredisko na doplnenie propagačných materiálov a materiálneho vybavenia tvorivých dielní vo výške 5 000 €

Projekt financovaný EU sa skončil, čo bude ďalej?

Gemerské osvetové stredisko v rámci svojej činnosti podalo niekoľko „mäkkých“ projektov na voľné pokračovanie aktivít Tašíkova, pripravuje vyhlásenie špeciálnych súťaží v rámci Košického kraja cez regionálne osvetové zariadenia a knižnice a v neposlednom rade sa pripravuje na letnú sezónu, keď opäť so svojim maskotom Tašim a celým TašiTímom vyrazí ku deťom. Rozsah aktivít Taši-Touru, čiže celkovo týchto výjazdových podujatí bude závisieť od výšky finančných prostriedkov, ktoré získame či už na základe podaných projektov alebo sponzorov.

Milý dospelý čitateľ, už keď si sa dočítal až sem,

a ak máš dobré nápady a rád by si bol spolutvorcom či mecenášom tohoto ojedinelého a do poslednej štipky logicky prepracovaného projektu pre deti, ozvi sa nám.

Mgr.Helena Novotná, kreatívna manažérka projektu

tasikovo@gmail.com

Nachádzate sa tu:       Gros > Tasikoviny > AKÝ BOL ROK 2013 V TAŠÍKOVE

Tento projekt je spolufinancovaný z ERDF
„Investícia do Vašej budúcnosti“

ROP Znak SR Vlajka EU KSK

Realizátor projektu: Košický samosprávny kraj
Realizátor web stránky: e-volution, s.r.o.
Autor textov rozprávok: © Štúdio Harmony/Daniela Hroncová-Faklová, Ľubica Škrinárová
Autor rozprávkových ilustrácií: © Štúdio Harmony/Róbert Šandor
Realizácia 2012