BetliarObec leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria v doline rieky Slanej. Má bohatú históriu, ale aj súčasnosť. Je tu čulý cestovný ruch, najmä v letných mesiacoch. Obec a jej okolie poskytuje ideálne miesto na zbieranie zážitkov.

 

ZAUJÍMAVOSTI


· kaštieľ a park, postavený na mieste starého hrádku Bebekovcov
· kostol sv. Alžbety
· obecná škola
· hasičská zbrojnica
· sídlo správcu majetku Andrášiovcov
· obecný park so sochou sv. Jána Nepomuckého.


HISTÓRIA


Betliar vznikol koncom 13. storočia ako banícka osada. Jeho zemepánmi boli Bebekovci a neskôr Andrášiovci z hradu Krásna Hôrka. Obyvatelia obce sa v minulosti živili pastierstvom, neskôr poľnohospodárstvom, boli tiež známymi remeselníkmi, vynikali v tkáčstve, murárstve a spracovaní dreva. Koncom 18. storočia oživlo baníctvo a nastal rozmach železiarstva. V obci bola vysoká pec a dva hámre, roku 1847 pribudla valcovňa a roku 1853 druhá pec. Železiarske podniky však koncom 19. a začiatkom 20. storočia zanikli.

 

TAŠI TIPHASIČSKÁ ZBROJNICA NAD POTOKOM


Gróf Manó Andráši v obci založil dobrovoľný hasičský zbor. Dnešná hasičská zbrojnica stojí na oboch brehoch obecného potoka na železobetónových podstavcoch. Vo výklenku zbrojnice je uložená soška patróna hasičov, sv. Floriána.ZACHOVANÁ ARCHITEKTÚRA


Rodinný dom na Polomskej ulici č. 113 postavený začiatkom 20. storočia. Bytový dom z červených neomietnutých tehál v lokalite „píla“. Tvorí jeden z troch zamestnaneckých domov na bývalom lesnom hospodárstve andrášiovského veľkostatku v obci."GARÁŽE" KAŠTIEĽA BETLIAR


Hospodárska budova pri kaštieli bola súčasťou komplexu bývalého majera. Ten pozostával z dvoch stajní pre kone, priľahlého humna, stodoly, domu kočiša a osobitne stojacej budovy kočiarne. Štíty budov sú zdobené reliéfmi konských hláv.ZVERNÍK BETLIAR


Andrášiovci boli vášniví poľovníci. Okrem poľovníckeho zámku, kde sústreďovali ulovené trofeje, vytvorili oboru pre jelene, daniele a muflóny. Zverník má takmer všetky druhy poľovnej zveri, ale aj chránené druhy - rysa a vlka, na jeho území je 28 kilometrov poľovníckych chodníkov, štyri poľovnícke chaty, 23 krytých posedov a 23 krmovísk. Zverník obhospodarujú Lesy Slovenskej republiky, odštepný závod Rožňava.AKO ŽILA ŠĽACHTA


Kaštieľ Betliar kedysi poľovnícky kaštieľ rodiny Andrášiovcov z 15. st. sa nachádza v krásnom romantickom parku. Dnes ho spravuje Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar, ktorý je zameraný na zhromažďovanie materiálov a informácií o spôsobe života a vývoji bytovej kultúry uhorskej šľachty. Expozícia o bývaní je rozložená takmer v 50 miestnostiach.
Zbierky tvoria hlavne predmety, ktoré patrili rodu Andrášiovcov. Rôzne suveníry a darčeky z ich ďalekých ciest, nábytok, koberce, knihy, obrazy, porcelán, ale aj zábavky a hračky, oblečenie a všetko to, čo vtedajšia šľachta ku každodennému životu potrebovala.
Zároveň sú tu aj predmety, nástroje a náradie, ktoré k svojej práci a životu potrebovalo panovnícke služobníctvo. Nachádzajú sa tu kompletne zariadené miestnosti ako porcelánový kabinet, prípravovňa jedál, jedáleň, herňa, poľovnícky salónik so stolovaním a malou pracovňou, orientálny salón, dámske a pánske spálne, čajovňa, knižnica a veľa menších a väčších salónov rôzneho zamerania a sfarbenia.
Park pri kaštieli je považovaný za najväčší park na Slovensku a v roku 1978 bol zapísaný do zoznamu svetových historických záhrad. Jeho rozloha je úctyhodných 81 ha. V parku sa nachádzajú aj vzácne dreviny a vodné atrakcie ako fontánky, vodopády, rybníky. V kompozícii parku zohráva mimoriadne významnú úlohu aj jeho okolie. Park je osadený v strednej časti údolia betliarskeho krivého potoka. Základ parkovej výsadby tvoria domáce druhy drevín – hlavne javory, jasene, lipy, duby, hraby, buky a iné. Architektonická a krajinárska zložka sa vzájomne prelínajú. Zaujímavý je Slobodomurársky pavilón, ukrytý v zmiešanom poraste a obohnaný vodnou priekopou. Podobne medzi veľmi zaujímavé stavby patrí Veľký umelý vodopád s grottou. Ďalšie zaujímavé objekty sú Hermésova studňa, stĺp z vápenatého tufu vysoký 3,20 m zvaný Olympijský oheň, tajomný Bosnia–bar (zrúcanina), rotunda, v ktorej bola pôvodne umiestnená knižnica, Japonský most, Čínsky pavilón a iné. Z plastík bol najvzácnejší Budha, ktorý bol ukradnutý. Zaujímavosťou je aj liatinová socha rytiera Arpáda, vysoká 150 cm.

 

 

 

 

 

Zdieľaj s priateľmi:  
Nachádzate sa tu:       Gros > Tašíkovo > Kráľovské miesta

Tento projekt je spolufinancovaný z ERDF
„Investícia do Vašej budúcnosti“

ROP Znak SR Vlajka EU KSK

Realizátor projektu: Košický samosprávny kraj
Realizátor web stránky: e-volution, s.r.o.
Autor textov rozprávok: © Štúdio Harmony/Daniela Hroncová-Faklová, Ľubica Škrinárová
Autor rozprávkových ilustrácií: © Štúdio Harmony/Róbert Šandor
Realizácia 2012