Slavošovce

 

 

Slavošovce ležia v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria v severovýchodnom výbežku Štítnickej doliny pod končiarmi vrchov Kohút a Stolica.
V obci sa nachádza papiereň, ktorá má dlhoročnú tradíciu výroby papiera. Jej počiatky siahajú do 19.st.. Výroba bola prevažne ručná, zameraná hlavne na baliace papiere. Neskôr zakladateľka papierne Johanna Gyurkyová zaviedla strojnú výrobu papiera, prvú v Uhorsku.
Obec je rodiskom spisovateľa a zberateľa ľudových slovenských povestí Pavla Emanuela Dobšinského.

 

 

ZAUJÍMAVOSTI


· rodný dom Pavla Emanuela Dobšinského
· tunel pod Homôlkou.

 

 

HISTÓRIA


Pôvodní obyvatelia boli slovanského pôvodu, Rusíni, ktorí sa zaoberali pastierstvom a chovom dobytka, ale aj baníctvom a ťažbou dreva, uhliarstvom a povozníctvom. V 14. stor. do obce prichádzajú Nemci, uskutočňujú kutacie práce, dolujú železnú rudu. V obci tak vznikali železné hámre, z ktorých sa neskôr stávali papierové mlyny. Bol tu pivovar a železiareň.

 

 

TAŠI TIP

 

 

TUNEL BEZ KOĽAJNÍC

 


Nevšedná technická pamiatka, ktorú postavili v 20. st., prechádza popod vrch Homôlka. Pôvodne mal slúžiť na prepojenie jednotlivých dolín tohto regiónu. Po vojne boli však všetky práce na ňom zastavené. V súčasnosti slúži tunel ako turistická atrakcia zbližujúca obyvateľov štítnickej a revúckej doliny. Jeho dĺžka je 2 400 m a jej prechod trvá približne 40
minút. V tuneli je úplná tma. No dobrodružná prechádzka ním je nevšedným zážitkom a poznaním tunelového priestoru a precíznej ručnej práce kamenárov z blízkeho okolia.

 

 

ROZPRÁVKAROV DOMČEK

 


Rodný dom Pavla Emanuela Dobšinského sa nachádza v centre obce Slavošovce.
Spisovateľ, vydavateľ ľudových rozprávok a učiteľ napísal množstvo rozprávok, ktoré poznajú deti na celom svete. Na rodnom dome je osadená pamätná tabuľa a v obci sa nachádza aj jeho bronzová socha. Expozícia prezentuje v 6 miestnostiach známe a neznáme informácie o jeho živote a práci.

 Len na skok...

 


VODNÝ HRAD V ŠTÍTNIKU

 


(podľa povesti jeden zo siedmich Bebekových hradov)
Bol vystavaný v roku 1432 na rovine, proti nepriateľom ho chránili veľké močariská. Hrad musel odolávať tureckým nájazdom, preto ho niekoľkokrát prestavali, zosilnili vonkajšie opevnenie a zvýšili pozorovaciu vežu. V súčasnosti je celý komplex po čiastočnej rekonštrukcii, nachádza sa v areáli strednej odbornej školy.NAJSTARŠÍ FUNKČNÝ ORGAN

 


objavíte v evanjelickom kostole v Štítniku. Je najstarším funkčným organom na Slovensku a patrí medzi najstarších v Európe. Evanjelický kostol (Národná kultúrna pamiatka, zaradený aj do zoznamu UNESCO) pochádza pravdepodobne zo začiatku 14. st.. Fresková výzdoba kostola predstavuje najrozsiahlejšiu zachovanú ukážku stredovekej nástennej maľby na Slovensku zo 14. a 15. storočia. Veľmi cenné je vnútorné zariadenie kostola: oltár, kazateľnica, kovová krstiteľnica, epitafy s maľbami, náhrobné dosky a i.

 

 

OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ JASKYŇA

 

je svetovým unikátom, kvôli pestrej aragonitovej výzdobe, vytvárajúcej rôzne tvary podobné trsom, kríčkom, koralom a hniezdam. Vzhľadom na jej jedinečnosť bola Ochtinská aragonitová jaskyňa zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

 

 

 

 

Zdieľaj s priateľmi:  
Nachádzate sa tu:       Gros > Tašíkovo > Kráľovské miesta > Slavošovce

Tento projekt je spolufinancovaný z ERDF
„Investícia do Vašej budúcnosti“

ROP Znak SR Vlajka EU KSK

Realizátor projektu: Košický samosprávny kraj
Realizátor web stránky: e-volution, s.r.o.
Autor textov rozprávok: © Štúdio Harmony/Daniela Hroncová-Faklová, Ľubica Škrinárová
Autor rozprávkových ilustrácií: © Štúdio Harmony/Róbert Šandor
Realizácia 2012